این کنسرت اولین کنسرت از سری تور We Own The Night بوده که 28 جولای به انجام رسیده
و لیست زیر آهنگ هایی هستند که اجرا شدند توسط سلی و صحنه :
#01 A Year Without Rain
#02 Hit The Lights
#03 Summer’s Not Hot
#04 Round and Round
#05 The Way I Loved You
#06 We Own The Night
#07 Love You Like a Love Song
#08 Spotlight
#09 Bang Bang Bang
#10 When The Sun Goes Down
#11 Super Bass – Nicki Minaj
#12 Falling Down
#13 Rock God
#14 My Dilemma
#15 Britney Spears Tributo
#16 Whiplash
#17 Middle Of Nowhere
#18 Tell Me Something I Don’t Know
#19 Naturally
#20 Who Says
#21 Magic


البته تو ادامه

سلنا و دامن صورتی!


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


چیکار می کنید؟ بذارید زمین سلی جونم رو!!!


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


آفرین پسرای حرف گوش کنی هستید!


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


سلی و فرفره!


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


سلی و فرفره 2

عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های جدید :

عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح


عکس های بیشتر از کنسرت Boca Raton + توضیح