سلام 

خیلی خوش بود 

سلنا رفته بود به fox and friendsگو یه دفعه چی شد

شیا لابوف از در اومد تو سلنا شکه شده بود بعد هم دیگه رو بغل کردن وبا هم عکس انداختن

سلنا گفته شیا خوش تیپ ترین کسیه که من دیدم 

فک کنم دیگه این جاستینو ول کنه 

نزدیک بود برم گردن جاستینو بشکنم

بقیه عکسا و لینک دیدارشم تو ادامه مطلب هست


نگا دخترمون ذوق کرده

منو ببینه چی می گه دیگه 

فک کنم خودکشی کنه

ولی لباسش خوشگله

اینم لینکش تو یوتیوب

http://www.youtube.com/watch?v=u29L-17pw8c&feature=youtu.be