میشه خودتو معرفی کنی؟

م: بله ، من مایته ،متولد سال ١٩٨٧ مکزیکو سیتی هستم .. برادر از خودم کوچیکتر دارم ،در واقع فرزند اولم .

چه طوری وارد تلوزیون شدی؟

م: از سه سالگی عاشق خوانندگی بودم و والدینم من را کلاس های تئاتر گذاشتن .سال ٢٠٠٠ زمان امتحانات کانال تلویزا شرکت کردم و قبول شدم .بعد هم درس میخواندم هم به کلاس هایی که کانال میگذاشت میرفتم تا اینکه با پدرو پرودوکتوری که تو رویاهام همیشه میدیدمش آشنا شدم .

اولین بار چی بهت گفت ؟

م: اولین بار که چدرو رو دیدم از سریالی صحبت میکرد به نام کلاس که درباره اتفاقاتی که تو راهنمایی و دبیرستان برای جوانان میفته بود . اولین بار با این سریال وارد تلویزیون شدم و اونجا با ۵ نفر که الان جزئی اصلی از زندگی من هستن .هر ثانیه و هر لحظه با هم هستیم آشنا شدم و همراه با هم و پدرو گروه موسیقی بزرگی را بوجود آوردیم که تمام زندگی من معنی میده . آهنگ نوشتن ، روی صحنه آهنگهایی که خودت نوشتی را خواندن ، و از همه مهمتر کسانی که با تو آهنگ هایی که نوشتی را میخوانند .. احساسی بی نظیر که با هیچ چیز عوض نمیکنم .